Tag archieven: Carlos Gilly

Johann Valentin Andreae: de auteur van de manifesten van het Rozenkruis volgens Carlos Gilly

BESTEL FAMA FRATERNITATIS

De Chymische Hochzeit uit 1616 is het enige geschrift van het Rozenkruis waarvan Johann Valentin Andreae (in zijn Vita) zelf uitdrukkelijk het auteurschap heeft toegegeven. In de Vita gaf hij eveneens te kennen de enige auteur van de Theca te zijn, hetgeen tevens inhield dat hij ook de auteur van de Confessio Fraternitatis was. Dat hij ook moet worden aangemerkt als auteur van de Fama Fraternitatis wordt volgens Carlos Gilly tegenwoordig nauwelijks nog bestreden, maar dient nog altijd te worden bewezen. Jaap Ruseler is van mening dat Francis Bacon het brein is achter de Fama. Argumenten daarvoor beschrijft hij in zijn boek Het mysterie rond Francis Bacon.

De in de Fama vervatte ideeën zijn uiteraard niet alleen afkomstig van Andreae, maar dienen eerder te worden gezien als een gemeenschappelijk werk van Tobias Hess en diens vertrouwdste vrienden. De homogene redactie van de tekst, vele formuleringen, en in het bijzonder de Latijnse zinswendingen laten echter maar één slotsom toe, namelijk dat Lees verder