Spirituele citaten voor december, 31 dagelijkse gedachten uit het boek Spirituele Kerst

De slaap van het lichaam is de nuchterheid van de ziel

SPIRITUEEL CITAAT 1 DECEMBER

De christelijk-theosofische traditie van Jacob Boehme vertelt dat wij, zolang er geen innerlijke transformatie of wedergeboorte heeft plaatsgevonden, in duisternis leven. Wat voor onze gewone ogen licht is, is diepe duisternis voor de innerlijke mens.

Daniël van Egmond in Spirituele Kerst, inleiding, p.9

 

SPIRITUEEL CITAAT 2 DECEMBER

In de christelijke mystieke stromingen werd van oudsher de Kerst altijd al op een spirituele wijze geduid. Of de zoon van God nu wel of niet ooit in Bethlehem op aarde was gekomen is niet zo belangrijk; het gaat erom dat zijn geboorte in ons gaat plaatsvinden.

Daniël van Egmond in Spirituele Kerst, inleiding, p.8

 

SPIRITUEEL CITAAT 3 DECEMBER

Een ontvankelijke manier van waarnemen maakt het mogelijk dat de alledaagse dingen zich plotseling op een nieuwe, frisse wijze aan ons tonen. Dat is het begin van de wederkomst van het licht!

Daniël van Egmond in Spirituele Kerst, inleiding, p.11

 

SPIRITUEEL CITAAT 4 DECEMBER

God zelf heeft God gebaard, zal hij hem in u baren,
zo moet uw wil zich eerst daartoe bereid verklaren.
Als gij het Eeuwige Woord in u wilt horen spreken,
laat dan het mensenwoord de stilte niet verbreken.

Angelus Silesius in Spirituele Kerst, inleiding, p.10

 

SPIRITUEEL CITAAT 5 DECEMBER

Uw hart ontvangt als dauw genaden menigvoud
indien gij als een roos uzelf voor God ontvouwt.

Angelus Silesius in Spirituele Kerst, inleiding, p.11

 

SPIRITUEEL CITAAT 6 DECEMBER

De meeste spirituele tradities benadrukken dat we in ons dagelijks leven helemaal niet wakker zijn, maar dat we ook overdag nog steeds slapen omdat we niet zelf de inhoud van ons bewustzijn bepalen. Het enige onderscheid met de gewone slaap is, dat we nu wel reageren op allerlei zintuiglijke prikkels.

Daniël van Egmond in Spirituele Kerst, inleiding, p.9

 

SPIRITUEEL CITAAT 7 DECEMBER

Als wij niet langer vanuit onze eigen wil en begeerte handelen en spreken, maar aandachtig en ontvankelijk worden, begint de uiterlijke mens daadwerkelijk te sterven. Zonder dit stervensproces, zonder de duisternis die aan de geboorte van het licht voorafgaat, kan de ziel niet tot geboorte komen.

Daniël van Egmond in Spirituele Kerst, inleiding, p.12

 

SPIRITUEEL CITAAT 8 DECEMBER

Diverse wijsheidsstromingen spreken over een onsterfelijk goddelijk beginsel dat in iedere mens sluimerend aanwezig is en dat erop wacht om te ontwaken en werkzaam te worden. Op basis van dat ontwaakte en werkzame goddelijke principe kan de mens een brug worden tussen eeuwigheid en tijd.

Spirituele Kerst, p.16

 

SPIRITUEEL CITAAT 9 DECEMBER

De mens heeft zowel het aardse als het goddelijke in zichzelf. De mens zoals wij die kennen is weliswaar een manifestatie van het goddelijke, maar is zelf niet goddelijk en zal dat ook nooit worden. Ons stoffelijke lichaam zal eens sterven. Het fysieke lichaam is stof en zal tot stof terugkeren.

Spirituele Kerst, p.15

 

SPIRITUEEL CITAAT 10 DECEMBER

De mens is de bewoner van twee werelden: van de uiterlijke wereld van materie en zintuigen en van een innerlijke wereld van bewustzijn. Daarom is ook het menselijk bewustzijn verbonden met beide werelden.

Spirituele Kerst, p.21

 

SPIRITUEEL CITAAT 11 DECEMBER

God moest opdat gij leeft, het aardse leven derven.
Hoe denkt gij zonder dood zijn leven te beërven?

Angelus Silesius in Spirituele Kerst, inleiding, p.12

 

SPIRITUEEL CITAAT 12 DECEMBER

Zolang jij niet in ieder ding God zoekt en in het oog krijgt, heeft de geestelijke geboorte nog
niet in je plaatsgevonden.

Meester Eckhart in Spirituele Kerst, p.44

 

SPIRITUEEL CITAAT 13 DECEMBER

Het daadwerkelijk gaan van een spiritueel pad vraagt dat iemand zijn bezieling in het leven ontdekt en dat deze zich kan bewegen tussen hemel en aarde en op basis daarvan door een drang van binnenuit ernaar streeft zijn innerlijke hemelse mens tot uitdrukking te laten komen in het dagelijkse uiterlijke leven.

Spirituele Kerst, p.20

 

SPIRITUEEL CITAAT 14 DECEMBER

Door alle tijden heen zijn liefde en mededogen gezien als de kern van alle spiritualiteit, en werd ervaren dat de weg naar God via het hart loopt. Maar naast liefde zijn ook hoge rede en geïnspireerde daadkracht belangrijk.

Spirituele Kerst, p.22

 

SPIRITUEEL CITAAT 15 DECEMBER

Het ervaren van eenheid verbindt ons direct met de verantwoordelijkheid voor die eenheid. Een bijzondere verantwoordelijkheid die zich via onze geïndividualiseerde persoonlijkheden kan
uitdrukken zodra wij bereid zijn ‘leerlingen van de ziel’ te worden en ons te richten naar de hoge lessen van de ziel.

Spirituele Kerst, p.22

 

SPIRITUEEL CITAAT 16 DECEMBER

In tijden dat het menselijke denken nog veel meer beeldend was dan nu, werd er vooral over het spirituele pad gesproken en geschreven in de vorm van verhalen als sprookjes, mythen en
legenden. Als we zulke met universele waarheid geladen verhalen diep op ons laten inwerken, veranderen we innerlijk.

Spirituele Kerst, p.30

 

SPIRITUEEL CITAAT 17 DECEMBER

Dienst, dienstbaar zijn, is een vanzelfsprekend aanzicht van de ziel en van de leerling op het pad. Waar voorheen ‘dienst’ werd vereenzelvigd met lijden en opoffering, kan de leerling van de ziel ‘dienstbaar zijn’ begrijpen in zijn hoogste vorm: met vreugde jezelf overgeven aan de nieuwe orde van het innerlijke leven, onder alle omstandigheden en binnen alle sociale, politieke, culturele en wetenschappelijke structuren.

Spirituele Kerst, p.23

 

SPIRITUEEL CITAAT 18 DECEMBER

Werd Christus duizendmaal in Bethlehem geboren
En niet in u, helaas, gij zijt dan toch verloren.

Angelus Silesius in Spirituele Kerst, inleiding, p.12

 

SPIRITUEEL CITAAT 19 DECEMBER

De slaap is het meest heilzaam als het nachtbewustzijn zich kan verheffen in een gebied waar het gewone waakbewustzijn niet kan volgen. ‘De slaap is de nuchterheid van de ziel’ is een diepzinnig woord van Hermes Trismegistus.

Spirituele Kerst, p.17

 

SPIRITUEEL CITAAT 20 DECEMBER

Lichtboodschappers, de zichtbare en onzichtbare geestelijke leiders van de mensheid, dalen af naar de wereld van tijd en ruimte om de mensheid te steunen en te begeleiden bij elke stap op het spirituele pad.

Spirituele Kerst, p.44

 

SPIRITUEEL CITAAT 21 DECEMBER

De jaarlijkse – en dagelijkse – terugkeer van het uiterlijke licht voedt onze hoop en ons vertrouwen dat ook in ons het wonder van de geboorte kan plaatsvinden.

Daniël van Egmond in Spirituele Kerst, inleiding, p.12

 

SPIRITUEEL CITAAT 22 DECEMBER

De lichtgeboorte in jezelf is het ontwaken en werkzaam worden van het goddelijke in je. Dat is het begin van een volstrekt nieuwe spirituele weg die nooit eindigt.

Spirituele Kerst, p.14

 

SPIRITUEEL CITAAT 23 DECEMBER

De mens die op de levensgrens vanuit onweerstaanbare drang bewust het innerlijke pad verkiest, gaat letterlijk gestalte geven aan de innerlijke mens.

Spirituele Kerst, p.20

 

SPIRITUEEL CITAAT 24 DECEMBER

Wanneer we het grote heimwee ervaren, het diepe verlangen naar het leven achter de grens, gaan zich twee processen in ons voltrekken: het steeds bewuster ervaren van de vruchteloosheid en dorheid van dit bestaan en een steeds sterker wordend verlangen naar hoger leven.

Spirituele Kerst, p.33

 

SPIRITUEEL CITAAT 25 DECEMBER

De geboorte van het goddelijke in jezelf kan niet worden geforceerd. Je kunt alleen maar de voorwaarden scheppen waardoor die geboorte eens kan plaatsvinden.

Spirituele Kerst, p.44

 

SPIRITUEEL CITAAT 26 DECEMBER

Als wij ervoor kiezen de spirituele weg te gaan, is er altijd hulp voorhanden. Het gaat er dan om dat wij de toegestoken helpende hand leren grijpen.

Spirituele Kerst, p.51

 

SPIRITUEEL CITAAT 27 DECEMBER

De koning, de priester en de magiër corresponderen met respectievelijk, het hoofd, het hart en de handen. En hun attributen zijn kennis, liefde en daad.

Spirituele Kerst, p.62

 

SPIRITUEEL CITAAT 28 DECEMBER

Zonder wrijving is er geen vooruitgang. Als er geen wrijving is, komt er geen glans en zonder tegenwind kun je geen vlieger oplaten.

Spirituele Kerst, p.69

 

SPIRITUEEL CITAAT 29 DECEMBER

Wijsheidsleraren hebben de taak de mensheid te blijven herinneren aan die innerlijke opdracht, aan de hoge afkomst en aan de mogelijkheid tot terugkeer naar de oorspronkelijke natuur en daarnaar te leven.

Spirituele Kerst, p.80

 

SPIRITUEEL CITAAT 30 DECEMBER

Voor de mens op het spirituele pad helpt het zich geregeld te bezinnen op dat wat achter hem ligt en dat wat voor hem ligt.

Spirituele Kerst, p.96

 

SPIRITUEEL CITAAT 31 DECEMBER

Spirituele richtlijnen weerkaatsen het hoge leven van de ziel, en maken het mogelijk dat de geest zich verbindt met de ziel.

Spirituele Kerst, p.106

KLIK VOOR HET BOEK SPIRITUELE KERST