Springmuis gaat op zoek naar het Geraas, begin van een verhaal van de Noord-Amerikaanse vlakte-Indianen

BESTEL SPRINGMUIS

Springmuis is een zinrijk verhaal van de Noord-Amerikaanse vlakte-indianen dat heel geschikt is om mee te werken tijdens de kinderboekenweek 2017 over griezelen, die wordt gehouden van 4 t/m 15 oktober 2017. Het verhaal is interessant voor jong en oud – er wordt zelfs mee gewerkt in leiderschapstrainingen – en is ideaal om in de klas mee te werken in de onderbouw (groep 1 t/m 4) van de basisschool.

Er was eens een muis.
Het was een vlijtige muis, die overal zocht en speurde.
Met zijn snorharen tastte hij het gras af.
Hij was vlijtig als alle muizen, druk bezig met muizendingen.
Maar zo nu en dan hoorde hij een vreemd geluid.
Dan hief hij zijn kop op, kneep zijn ogen samen om te kunnen kijken,
terwijl zij snorharen trilden in de lucht en dan verwonderde hij zich.

Op een dag rende hij naar een andere muis en vroeg hem:
‘Hoor jij een geraas in je oren, Broeder?’
‘Nee, nee,’ antwoordde de andere muis,
zijn vlijtige neus niet van de grond tillend.
‘Ik hoor niets. Ik heb het nu druk.
Praat later nog eens tegen me.’
Hij vroeg het aan een andere muis.
Die keek hem bevreemd aan en zei:
‘Ben je niet goed bij je hoofd? Welk geluid?’
vroeg hij en verdween in een gaatje in een gevelde populier.
De kleine muis schudde zijn snorharen en ging weer aan de slag,
vastbesloten om de hele zaak te vergeten.

Maar daar was het Geraas weer.
Het was vaag, heel vaag, maar het was er.

Op een goeie dag besloot hij het geluid te gaan onderzoeken.
Hij verliet de andere vlijtige muizen, rende een eind weg en luisterde.
Daar was het!

Hij luisterde met volle aandacht toen plotseling iemand ‘hallo’ zei.
‘Hallo, kleine broeder,’ zei de stem.
Kleine muis schrok zich bijna dood.
Hij kromde zijn rug en staart en stond op het punt om weg te rennen.
‘Hallo,’ zei de stem weer. ‘Ik ben het, broeder Wasbeer.’
En hij was het wel degelijk!

‘Wat doe jij hier helemaal alleen, kleine broeder?’ vroeg Wasbeer.
Muis drukte zijn neus van schrik bijna tegen de grond.
Ik hoor een Geraas in mijn oren en ben bezig het te onderzoeken,’ antwoordde hij verlegen.
‘Een geraas in je oren?’ herhaalde de Wasbeer terwijl hij naast hem ging zitten.
‘Wat je hoort, Kleine Broeder, is de Rivier.’
‘De Rivier?’ vroeg Muis nieuwsgierig.
‘Wat is een Rivier?’
‘Loop met me mee dan zal ik je de Rivier laten zien,’ zei Wasbeer.

Springmuis is een zinrijk verhaal van de Noord-Amerikaanse vlakte-indianen dat heel geschikt is om mee te werken tijdens de kinderboekenweek 2017 over griezelen, die wordt gehouden van 4 t/m 15 oktober 2017. Het verhaal is interessant voor jong en oud – er wordt zelfs mee gewerkt in leiderschapstrainingen .

Bron: Springmuis