Hymne aan de zon van farao Echnaton – uit ‘Gnosis, Stromen van Licht in Europa’

 

BESTEL ‘GNOSIS – STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’

Zonnehymne van farao  Echnaton uit het Oude Egypte

Hoe lieflijk verschijnt gij, Zon, o, levende
in de lichtwoning des hemels,
gij die aan het begin van alle dingen staat.
Gij straalt uit de lichtberg in het oosten
en vult de landen der aarde met uw schoonheid.
Uw stralen omvatten alle landen,
strekken zich uit tot de grenzen van uw ganse schepping.
Ver weg zijt gij, en toch in uw straling op aarde aanwezig;
wij aanschouwen u, toch kan niemand de weg zien waarop gij staat.
Als gij nederdaalt in de lichtberg in het westen,
ligt de wereld ligt in duisternis, als dood.
De mensen heffen hun armen in aanbidding wanneer gij verschijnt.
Uw stralen voeden al wat geplant is,
gij schijnt, en voor u leeft en groeit het.
De wereld ligt in uw hand gebed
zoals gij haar geschapen hebt.
Hoe schitterend geordend zijn zij,
uw doelstellingen voor deze wereld …
In uw schijnsel leven de mensen;
wanneer gij ter ruste gaat, sterven zij.
Het leven is in de tijd en de tijd is in u,
in u leven wij en zijn wij.

Bron: Gnosis –  Stromen van Licht in Europa door Peter Huijs

BESTEL ‘GNOSIS – STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’