Tijd en eeuwigheid 6 van 10 – Heel zijn is één zijn – muziek Bronwel 46

 

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Hieronder volgt de tekst van citaat 13 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021.

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Heilig betekent heel, genezen, volmaakt. Het leed, het afgescheiden zijn van het oorspronkelijke, goddelijke, is opgeheven. De geheelde mens levert geen bijdrage meer aan het gemeenschappelijke, collectieve leed van de mensheid, hij staat, juist vanwege zijn heel zijn, in contact met een totaal andere energie. Heel zijn is één zijn, één zijn is liefde; de heel geworden mens spreidt liefde in de wereld, hij is verbonden met de universele energie, die de bron van alle bestaan is.

De mens die in zichzelf heel is, kan, alleen al door zijn pure aanwezigheid, helpen het leed op aarde te verminderen. Hij voelt, denkt, spreekt en handelt vanuit een andere kracht. Omdat hij in zich één is, is hij één met alles en allen, en juist daardoor aan niets en niemand gehecht – hij gaat als een eenling door de wereld.

De kortste uitspraak van het Thomas Evangelie is logion 42. Het zijn, behalve de aanhef, maar twee woorden: Jezus zei: wordt voorbijgangers.

Uit: De bronnen van het innerlijke christendom, Symposionreeks 10

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

BESTEL DE BRONNEN VAN HET INNERLIJKE CHRISTENDOM