Tijd en eeuwigheid 2 van 10 – Opwaken tot het stilzijn – muziek Bronwel 42

 

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Hieronder volgt de tekst van citaat 18 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021.

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Midden in de gemeenschap met anderen kan men in de ‘een’- zaamheid – in de eenheid met de Ene – leven. Daartoe moeten wij ons gewennen aan het stilzijn gedurende het leven van alledag, zelfs bij het werk, moeten wij de onbewogen stilte van ons innerlijk aanvaarden als het tehuis van het goddelijke en ons bewust worden van God als de stilte midden in de strijd, als de zwijgende eeuwigheid midden in het tijdelijke.

Erkennen wij ons goddelijk zelf als het onbeweeglijke middelpunt in de wervelende draaikolk van het bestaan, en geven wij ons zonder enige beperking en vol vertrouwen over aan dit rustende zijn in ons, dan kunnen wij nog op hetzelfde ogenblik opwaken tot het stilzijn, de kracht en de vrijheid van de met God één-gewordene.

Zwijgend stil en ontvankelijk zijn, is de voorwaarde voor het aangeraakt worden door de geest des levens. Het is een onbewogen staan in het geluidloze, een luisterend vertoeven aan de oever der oneindigheid en een helderhorend worden voor het woord van de waarheid, dat ons de juiste weg wijst.

Uit: K.O. Schmidt, Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn – een leidraad voor praktische mystiek

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID