Neem deel aan het online-programma ‘Spiritueel Nieuwjaar 2020’

SPIRITUEEL NIEUWJAAR 2020: MEER LEZEN EN INSCHRIJVEN

Je leven in het jaar 2020 ligt als een boek met onbeschreven bladzijden voor je. En op 31 december 2020 staat het weer vol met alles wat je in de komende twaalf maanden zult meemaken, ervaren en beleven.

Je kunt je leven niet helemaal naar je hand zetten maar je kunt het wel richting geven en tot op zekere hoogte kun je het ook creëren. Als je zelf geen initiatieven neemt, zal het leven zich aan je voltrekken. Dan ben je een speelbal van krachten buiten jezelf. Als je zelf geen bewuste keuzes en beslissingen neemt, word je geleefd. Dan wordt jouw levensboek beschreven met een reeks van gebeurtenissen waar je innerlijk nauwelijks van groeit.

Aan het begin van een nieuw jaar worden er via internet talloze programma’s aangeboden die je kunnen helpen bij het formuleren en realiseren van doelstellingen en een gelukkiger leven te leiden. In een bepaalde fase van je leven kunnen die behulpzaam zijn. Misschien bevind je je nu in een stadium dat je betrekkelijkheid daarvan inziet, en innerlijk weet dat bezit, macht en roem je uiteindelijk geen vervuling bieden. Misschien is het dan nu tijd om in de dagelijkse leven ook aandacht te schenken aan je diepste innerlijk.

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met ….

MEER LEZEN EN INSCHRIJVEN

MEER LEZEN EN INSCHRIJVEN