Hoofdstuk 17 uit ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ gepubliceerd in Spiegelbeeld

De ziel is als een spiegel spiegelbeeld september 2016

In het magazine Spiegelbeeld van september 2016 is het hoofdstuk met de titel ‘De ziel als spiegel’ uit het boek Mysteriën en symbolen van de ziel in verkorte vorm als gepubliceerd. De foto van de vrouwelijke boogschutter onder de intro is gekozen naar aanleiding van het volgende fragment:

Spiegelneuronen maken het ook mogelijk om bepaalde handelingen innerlijk te oefenen. Zo kun je bijvoorbeeld een betere boogschutter worden als je de handelingen voor boogschieten vaak visualiseert. Spiegelneuronen vuren namelijk niet alleen bij fysiek zien, maar ook bij innerlijk zien.

Het artikel begint met de volgende twee alinea’s.

Ben je op zoek naar iemand die je duurzaam gelukkig kan maken? Kijk dan eens in de spiegel! Onze cultuur houdt ons voor dat we ons geluk uitsluitend kunnen vinden in dingen en mensen die zich buiten onszelf bevinden. Als je daarop vertrouwt, kom je bedrogen uit want duurzaam geluk is alleen te vinden in je binnenste, in de ziel die met de geest verbonden is. De werkzame geestziel is de prins op het witte paard die je duurzaam geluk kan schenken.  

Natuurlijk hebben we als fysiek lichaam en als persoonlijkheidsziel ook de buitenwereld met de vier ons bekende natuurrijken – mineralen, planten, dieren en mensen – nodig. Niet alleen voor de instandhouding van ons stoffelijke lichaam, maar vooral ook voor onze persoonlijkheidsziel. Contact met medemensen is essentieel voor onze groei als menselijk individu en voor ons welbevinden. Via interactie met soortgenoten en het ervaren van de schepping doen we kennis op, ontwikkelen we vaardigheden en leren we onszelf kennen. Onze medemensen en ook de schepping fungeren voor ons dus als een spiegel. Ook onze ziel is te zien als een spiegel.  

Het artikel in Spiegelbeeld Magazine is opgebouwd aan de hand van de volgende tussenkopjes:

  • wolfskinderen
  • spiegelneuronen
  • pijnlichaam
  • zijn wij ons brein?
  • telefoontelepathie
  • het paleis van de spiegels
  • waterkristallen
  • verantwoordelijkheid nemen
  • de mythe van echo en narcissus