Het grote spirituele ontwaken – video 14

rozenkruis.nl

We heten je welkom op deze video, deze video van het Gouden Rozenkruis. Het thema is: het grote spirituele ontwaken. In de laatste maanden hebben velen onder jullie bijzonder relevante vragen gesteld over het leven, over ons bestaan, over de praktijk, en ook ‘Hoe werkt het Gouden Rozenkruis in onszelf, in de gemeenschap en in de wereld?’

Ik wil graag beginnen met twee vragen die gesteld zijn. De eerste is: ‘Waar is het goddelijke?’ En de tweede luidt: ‘Wie zijn wij als menselijke wezens?’ Als we de vraag stellen ‘Waar is het goddelijke?’, dan kunnen we zeggen dat ieder van ons twee aspecten heeft: sterfelijk en onsterfelijk. In ons wezen hebben we dus een sterfelijk element, dat we kennen en voelen, maar ook het onsterfelijke. Onsterfelijkheid is in ieder van ons. 

We kunnen zeggen ‘wie zijjn wij als menselijke wezens?’ Als menselijke wezens zijn we de dragers van het goddelijke. Het Gouden Rozenkruis spreekt over het geestvonkatoom. Dat is dus een atoom in onze totale moleculaire structuur. Dat atoom maakt deel uit van en is verbonden met de universele Geest. En het is in dat domein, in dat innerlijke wezen waar we als sterfelijk mens kunnen binnengaan, onze sterfelijkheid verliezen en onsterfelijkheid binnengaan. 

We zullen verdergaan met andere vragen en hopelijk antwoorden van onze vrienden uit verschillende landen die we voor deze video hebben opgenomen. 

Zoals we al hebben gezegd zijn we hier op één van onze conferentiecentra en het onderwerp van deze video is ‘Het grote spirituele ontwaken’. Ik heb enkele vrijwilligers gevonden die hier zijn om aan de volgende activiteit deel te nemen. Ik wil hen graag een aantal vragen stellen: de reden waarom zij hier zijn, hoe ze hun leven zien en hoe ze hun contact met het Gouden Rozenkruis zien. […]

  • U sprak over verschillende lichamen, het systeem van chakra’s. Zou u dat alstublieft willen toelichten?
  • Als u spreekt over overgave, wat geeft zich dan over? Geeft je persoonlijkheid zich over?
  • Wat is het verschil tussen ego en persoonlijkheid?
  • Wat is de ziel? Is zij hetzelfde als het bewustzijn?
  • Hoe werkt de Internationale School van het Gouden Rozenkruis in onze gemeenschappen en in de wereld?
  • Wat doet de Golden Rosycross Community voor de wereld? Wat doet een leerling van het Rozenkruis voor de wereld?

DOWNLOAD CALLED BY THE WORLD HEART (FREE PDF)

LEES MEER OVER HET ONTSTAAN EN DE ONTWIKKELING VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART