Help mee, de oogst moet binnen – tijdschrift Pentagram 2018 nummer 4

DOWNLOAD PENTAGRAM 2018-4 (PDF, 62 PAGINA’S)

NEEM EEN JAARABONNEMENT 2019 EN ONTVANG PENTAGRAM PER POST 

Het vierde nummer 2018 van het tijdschrift Pentagram bevat een scala aan onderwerpen, inzichten en invalshoeken. En dat allemaal vanuit één achtergrond en met één thema: Help mee – de oogst moet binnen. De mysterietaal van symbolen kan ons over drempels helpen. J. van Rijckenborgh brengt de diepe betekenis van Eenhoorn, Leeuw en Duif tot leven. Schoonheid vormt hier een venster naar het goddelijke.

De schilderijen van William Blake bieden ook zo’n venster. Hij schildert de gouden passer uit Gods eeuwige werkplaats, ‘om te omcirkelen dit universum en alle gemaakte dingen… en Hij zei: Laat dit uw grens zijn, o wereld.’ Diezelfde wereld is onvoorstelbaar zonder licht en geluid. Achter een waar gesproken woord in de tempel van het Rozenkruis staat een wereld van Licht. En geluid is de draaggolf voor de etherwaarden die vertroosting bieden bij het helen van de zielescherven van Osiris. 

Het kranteartikel: Help jongeren ontdekken wat echt van waarde is, biedt naast een somber beeld van prestatiepijn, burn-outs en depressies, ook een positief beeld: de toekomst is aan zielegroei, niet aan economische groei. In onze eeuw ontstaat een nieuw besef van eenheid, van verbondenheid van alle menselijke zielen. Het leven zelf kan de scholing zijn van die waarden. Dan een column: Eeuwig weerklinkt in de sferen de bazuin, maar de wereld gaat door met de dagorde. Een enkeling luistert, ademloos. En niets is meer hetzelfde… In de plooien en knopen van de onmogelijke wereld zit de weg naar het ware menszijn verborgen. 

En nog een gedachte, uitgewerkt. Vijf woorden die je kunt vasthouden als je door een heel diep dal moet trekken: ‘Alles is tot je behoud’. Dat gaat ver, heel ver, en toch… 

Op welke trede van menselijke ontwikkeling staan wij? Cultivering, civilisering of moralisering? Op de 3e trede wordt de mens zichzelf tot wet, in vrijwillige gehoorzaamheid aan God, volgens de heilige opdracht: Heb God lief boven alles en uw naasten als uzelf. De verwerkelijking van de menselijke aanleg zoals Kant die voor ogen had, komt dan in zicht. We staan dan in de stroom van vernieuwing, die van hylisch, psychisch, pneumatisch, of van Brahma, Vishnoe, Shiva. Alles ontvangen, alles prijsgeven, en daardoor alles vernieuwen. Hebben we de moed om in de dynamiek van steeds veranderende inzichten te gaan leven?

Waar staan wij? Waar staat u? Denk mee, leef mee, help mee, de oogst moet binnen. 

Inhoud Pentagram 2018-4

 • De eenhoorn, de leeuw en de duifJan van Rijckenborgh
 • Geluid en licht
  Wijsheid en Kennis zijn het hechte fundament van uw tijd
 • Wat echt van waarde is
  Geeft de samenleving jongeren nog iets mee? Een scholing in zestien tafels
 • Klein wit vogeltje
  De magie van de ontmoeting
 • Zwaard en kruis
  De onmogelijke trede van de moral
 • Drie naturen Pneuma, psyche en hyle
 • Het heldendicht Kalevala ontsluierd als inwijdingsweg
  Monument van de Finse identiteit
 • Terug naar school COLUMN 
 • Cygnus – de zwaan SYMBOOL
 • De Bekeerlinge BOEKEN

 

NEEM EEN JAARABONNEMENT 2019 EN ONTVANG PENTAGRAM PER POST