Tag archieven: vier wegen

De vier wegen, de duif en de raaf uit ‘De alchemische bruiloft’ toegelicht door J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT VAN CHRISTIAAN ROZENKRUIS DEEL 1

Het derde en laatste deel van de manifesten van de rozenkruisers is ‘De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis’. Het is het gesluierde verhaal van een inwijdingsweg die zeven symbolische dagen duurt. Christiaan Rozenkruis ontvangt de uitnodiging voor een koninklijke bruiloft, waartoe hij zich nog niet waardig weet. Zijn opdracht is te werken aan de alchemische bruiloft van zijn vernieuwde ziel (de bruid) met de goddelijke geest (de bruidegom) en deze weg ook voor zijn medemensen toegankelijk te maken. Deel 1 bevat dag 1, 2, en 3 met de verklaringen van J. van Rijckenborgh. Hieronder volgt hoofdstuk 8 van deel 1 waarin een gedeelte uit de tweede dag wordt toegelicht 

Er zijn dus vier wegen die naar het voorlopige doel van de reis van C.R.C. leiden. Hij ziet ze voor zich. Eén ervan is voor hem bestemd, hetgeen wil zeggen dat Lees verder