Tag archieven: zielen

Pinksteren, de toespraak van Petrus en het leven van de eerste gemeente volgens Handelingen der apostelen 2 uit de Bijbel

 

 

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen Lees verder