11 – Muziek KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL – Tekstfragment ‘De tempel als brandpunt’ van Catharose de Petri

Andante, F gr.t. hobo, hoorn, piano – Ch. W. Gluck (1714-1787), 2:12

 

BESTEL ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

LEES MEER OVER ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

Een tempel is in meer dan één zin een brandpunt van de broederschapsketen. De tempel is eveneens een brandpunt van het levende lichaam van de jong-gnostieke broederschap; dus is een tempel-brandpunt eveneens een vitaal orgaan van het levende lichaam. Bijgevolg is een tempelorde geen decorum, doch een zaak van zeer intelligent verantwoord gedrag, een gedrag dat niets mag hebben van enige geforceerdheid of van het opleggen van zelfdwang, doch dat spontaan moet voortkomen uit natuurlijke vanzelfsprekendheid. 

Iedere serieuze leerling van het Lectorium Rosicrucianum maakt deel uit van het magnetische lichaam van de geestesschool en het spreekt dus vanzelf dat iedere serieuze leerling een levend integrerend deel is van dat lichaam. Als zodanig is het logisch, dat er gesproken wordt van een tempelorde. Wanneer de leerlingen in de tempel bijeenzijn, is het tempellichaam in functie; verricht het tempellichaam een daad en dus: het gehele lichaam dient soepel, hamonisch, intelligent deze daad uit te voeren en ieder lichaamslid dient daaraan mee te werken.

Uit: Het Gouden Rozenkruis van Catharose de Petri
Hoofdstuk: De tempelorde

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS VAN € 10,50 voor € 7,50

DOWNLOAD THE GOLDEN ROSYCROSS (FREE PDF)

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VAN € 25,00 VOOR € 15,00