Symboliek van brood en wijn in het Evangelie van de Heilige Twaalven

 

Symboliek van brood en wijn citaat Evangelie van de Heilige Twaalven 570

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

Symboliek van brood en wijn in het Evangelie van de Heilige Twaalven

En het geschiedde, terwijl hij met zijn discipelen zat, dat een van hen zei:  ‘Meester, wat bedoelt gij, als gij zegt dat gij uw vlees te eten en uw bloed te drinken wilt geven, want dat is voor velen moeilijk te begrijpen?’

En Jezus antwoordde en zei:  ‘De woorden die ik tot u spreek, zijn Geest en zij zijn Leven. Voor de onwetenden en de vleselijk gezinden doen zij denken aan bloedvergieten en dood, maar gezegend zijn zij die begrijpen. Ziet naar het graan, hoe het groeit tot rijpheid en neergemaaid wordt, en vermalen in de molen en door het vuur gebakken wordt. Uit dit brood is mijn lichaam gemaakt, dat gij ziet.

En ziet de druiven, die aan de wijnstok groeien tot zij rijp zijn, en geplukt worden en uitgeperst in de wijnpers en de oogst van de wijnstok opleveren. Uit deze vruchten van de wijnstok en uit water is mijn bloed gemaakt. Want ik neem slechts van de vruchten van de bomen en de zaden van de kruiden, en deze worden door de geest in mijn vlees en mijn bloed veranderd.

Mijn tegenwoordigheid zal waarlijk met u zijn in het wezen en leven van God, geopenbaard in dit lichaam en dit bloed; en van deze zult gij, die in mij gelooft, eten en drinken.  Want in alle plaatsen zal ik opgericht worden voor het leven van de wereld, zoals in de profeten geschreven staat:  Van het opgaan van de zon tot de ondergang van de zon zal een rein offer met wierook in mijn naam geofferd worden.

Zoals in het natuurlijke, zo ook in het geestelijke. Mijn leer en mijn leven zullen spijs en drank voor u zijn – het Brood van het Leven en de Wijn van de Verlossing. Zoals het koren en de druiven omgezet worden in vlees en bloed, zo moeten uw natuurlijke zielen in geestelijke zielen omgezet worden. Zoekt gij de omzetting van het natuurlijke in het Geestelijke.

Waarlijk, God geeft immer van het Eeuwige Leven en Wezen om de vormen van het universum te vernieuwen. Daarom zijt gij door vlees en bloed, ja,  Wezen en Leven van de Eeuwige, deelhebbers aan het Leven, en mijn woorden zijn Geest en zij zijn Leven. Indien gij mijn geboden houdt en het leven leeft van de rechtvaardige, zult gij gelukkig zijn in dit leven en in het komende.

Verwondert u daarom niet, dat ik tot u zei: Tenzij gij het vlees eet en het bloed drinkt van God, hebt gij geen leven in u.’

En de discipelen antwoordden:  ‘Heer, geef ons steeds van dit brood te eten en te drinken uit deze kelk, want uw woorden zijn inderdaad spijs en drank. Door uw leven en door uw Wezen zullen wij voor eeuwig leven.’

Bron: Het Evangelie van de Heilige Twaalven

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN