Recensie in Paravisie: Het mysterie rond Francis Bacon

BESTEL ‘HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON’

Francis Bacon (1561-1626) staat vooral bekend als pionier van de wetenschappelijke methode. Echter, hij was daarnaast ook filosoof, politicus, advocaat, jurist en auteur. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, poneert Jaap Ruseler in zijn boek Het mysterie rond Francis Bacon de stelling dat de beste man nog heel veel meer was: namelijk een aanjager en voornaam vormgever van een vernieuwingsbeweging die niet alleen gericht was op alle kunsten en wetenschappen, maar de mensheid moest binnenleiden in een nieuwe era van broederschap en godsbesef. Geen gekke gedachte: Bacon leefde in de tijd dat de rozenkruisers voor het eerst van zich lieten horen en met hun impuls de verdeelde christelijke wereld tot eenheid wilden stimuleren. Wellicht heeft Bacon zelfs hun manuscripten voor zijn rekening genomen, zo mijmert de auteur hardop. En met Delia Bacon, een nazaat van, vraagt hij zich af of Bacon niet in werkelijkheid óók Shakespeare was. Natuurlijk, de auteur speculeert er lustig op los en zoekt daarbij de grenzen op. Maar dat mag wanneer het zo’n verrijkend en doorwrocht boek als dit oplevert. Auteur: Jaap Ruseler Uitgeverij: De Morgenster 

Bron: Paravisie, september 2018