Mysterieuze deugd, Tao Teh Jing van Lao Zi, hoofdstuk 10

 

Hij die zijn animale ik aan het spirituele onderwerpt, kan zijn wil op Tao gericht houden.

Hij zal niet verdeeld zijn.

Hij beheerst zijn levenskracht, tot zij volgzaam is als die van een pasgeboren kind.

Hij zal het innerlijke gezicht klaar en puur maken en aldus vrijkomen van innerlijke gebreken.

Hij zal met liefde het rijk regeren en geheel woe wei kunnen zijn.

Hij zal in volmaakte rust zijn, terwijl het openen en sluiten van de deuren voortgaat.

Citaat Lao Zi Hij die zijn animale ik aan het spirituele onderwerpt spirituele teksten

Als zijn licht overal doordringt, zal hij als onwetend kunnen zijn.

Hij brengt de dingen voort en voedt ze.

Hij brengt ze voort zonder ze te bezitten.

Hij vermeerdert en vermenigvuldigt en rekent niet op beloning.

Hij regeert en beschouwt zich niet als meester.

Dit is wat men de mysterieuze deugd noemt.

Bron: Hoofdstuk 10 uit de Tao Teh Jing van Lao Zi volgens de vertaling in het boek De Chinese Gnosis van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *