beschouwing 9

Mysteriën van het Rozenkruis Beschouwing 9: Werken aan algehele heelwording hoofdstuk 9 van Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis https://ia601407.us.archive.org/12/items/beschouwing9/Beschouwing%209.mp3   Als zeek’re krachten eenmaal in den mensch ontwaken En deze wordt zich van zijn groote macht bewust, Zonder zich van zijn laag’re zelfzucht los te maken, Dan wordt het vuur een brand, die in […]

beschouwing 8

Mysteriën van het Rozenkruis Beschouwing 8: De samenleving bewust maken hoofdstuk 8 van Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis https://ia601404.us.archive.org/2/items/beschouwing8/Beschouwing%208.mp3   Stel je eens het volgende voor. Je maakt deel uit van een groep van zo’n twaalf vrienden die begaan zijn met de lijdende mensheid en die geregeld samenkomen om van elkaar te leren en […]

Paracelsus, de tijdloze actualiteit van zijn filosofie en heelkunde

BESTEL CRYSTALSERIE 8 OVER PARACELSUS Poging tot toenadering  ‘Paracelsus. Een magische naam, die steeds weer opduikt in de geschiedenis van het moderne denken. Een naam, die verschillende meningen oproept. Een naam, die niemand onverschillig laat. Deze gang van zaken wordt al van tevoren aangekondigd : ‘Na mijn dood zal ik meer tegen jullie uitrichten, dan […]

Woord vooraf van Doride Zelle in nieuw boek: ‘Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren’

https://ia601506.us.archive.org/11/items/woordvoorafmysterienenfakkeldragersvanhetrozenkruisdoridezelle/Woord%20vooraf%20Mysterien%20en%20fakkeldragers%20van%20het%20Rozenkruis%20Doride%20Zelle.mp3   Op 7 september 2019 verscheen het nieuwe boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren. De integrale tekst van het woord vooraf door Doride Zelle, directeur van Rozenkruis Pers, kun je hier beluisteren of lezen.  Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Hoe […]

Het universele lichtprincipe – bijdage van Rachel Ritman over het Ware voor symposionbundel over de trias van Plato

De fysicus David Bohm (1917 – 1992) heeft een mooie definitie van de ‘waarheid’ als een volstrekt begrip. Hij ging ervan uit dat wat we zien als ‘realiteit’ in feite een relatieve waarheid is, omdat er immers altijd meer is dat we niet weten dan wat we wel weten. De totaliteit van het universum is […]

Amsterdam en Holland in de zeventiende eeuw: ontvankelijk voor andersdenkenden en voor geestelijke inspiratie

Het jonge zelfbewuste Holland bood in het Europa van de zeventiende eeuw – dat nog voor een deel onder invloed stond van de kerk van Rome – huisvesting en bescherming aan vele grote Europese wijsgeren die elders vervolgd werden. Wij noemen de diepzinnige Johann Amos Comenius, die met Johann Valentin Andreae correspondeerde en van hem […]

Stadswandeling in Amsterdam over de rijke spirituele geschiedenis – Spoor van licht op zondagochtend 23 juni 2019

DE VOLGENDE BEGELEIDE STADSWANDELINGEN ‘SPOOR VAN LICHT’ WORDT VERZORGD OP ZONDAGOCHTEND 23 JUNI 2019 REGISTREREN VIA SPOORVANLICHT@GMAIL.COM OF 023 – 53 23 852 Amsterdam heeft een rijke spirituele geschiedenis. De bloeiende culturele stad was vanaf de zeventiende eeuw een toevluchtsoord voor mensen die in andere landen vanwege hun opvattingen werden vervolgd. Het was een ideale plek […]

Aforismen van rozenkruisers, korte citaten en oneliners van fakkeldragers van het Rozenkruis

De onderstaande 154 citaten komen uit het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, deel 7 van Spirituele teksten bibliotheek dat in september 2019 zal verschijnen bij uitgeverij Rozekruis Pers.  Paracelsus (1493-1541), fakkeldrager 1 1. De kunst van genezen komt van de natuur, niet van de arts. Daarom moet de arts beginnen bij de natuur, […]

Biografie Fances A. Yates: historisch onderzoeker van de hermetische traditie en de klassieke rozenkruisers

Ten gevolge van het feit dat haar vader scheepsbouwkundig ingenieur was en van havenstad naar havenstad moest verhuizen, was de kindertijd van Frances Yates (1899-1981) nogal geïsoleerd. Er was nauwelijks gelegenheid voor regelmatig schoolbezoek; het was haar moeder die haar elke dag les gaf, terwijl haar zusters haar leerden lezen – met Shakespeare. Zo werd […]

De verlichting van het Rozenkruis – boek van Frances A. Yates over een verdwenen stuk Europese geschiedenis

Wat is het bijzondere van de periode in Europa rond 1600 in het licht van de geschiedenis van de rozenkruisers? Komen hun beroemde manifesten, die tussen 1604 en 1616 verschijnen, zomaar uit de lucht vallen? Frances A.Yates beschrijft in haar boek The Rosicrucian Enlightenment (1973) een fascinerende ontstaansgeschiedenis, die niet zonder controverses is gebleven. Van […]