Expositie van Joop Mijsbergen en lezing ‘Zien wat blijft’ door Ankie Hettema-Pieterse in De Drvkkery in Middelburg

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN WOORD

Schilderijen van Joop Mijsbergen met verbeeldingen uit met name de Griekse mythologie zijn te zien in boekhandel De Drvkkery. De expositie ‘Zien wat blijft’ is dagelijks te bezichtigen en duurt tot en met 7 november 2021. Ankie Hettema, auteur van onder andere het gelijknamige boek, verzorgt in de winkel een lezing op vrijdagmiddag 22 oktober.

LEZING ‘ZIEN WAT BLIJFT’

  • Datum: vrijdag 22 oktober 2021
  • Tijd: 16:00 uur
  • Spreker: Ankie Hettema-Pieterse
  • Zaal: De Drvkkery
  • Adres: Markt 51, 4331 LK Middelburg
  • Toegang: gratis, aanmelden verplicht
  • Aanbevolen boek: Zien wat blijft, mythen in werk en woord door Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

RECENSIE OVER ‘ZIEN WAT BLIJFT’ IN SOEFIGEDACHTES ZOMER 2021 (PDF)

Zien wat blijft. Mythen in werk en woord, Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse, Uitgeverij de Morgenster 2020, €19,50, 120 pagina’s, geïllustreerd, ISBN 9789077944196
Verrassend hoe in dit boek een echte ontmoeting wordt gecreëerd tussen de zeggingskracht van de besproken mythen en de ontvanger/lezer hiervan. De bijzondere expressie die van de afbeeldingen uitgaat versterkt niet alleen de boodschap van de mythen, maar verhoogt ook de ontvankelijkheid hiervoor. Een knap staaltje van creatieve samenwerking tussen de schrijver en de illustrator van dit boek.

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN WOORD

GEDEELTE OVER DE ARGONAUTEN UIT ‘ZIEN WAT BLIJFT’

De argonauten. Eén vaart, één richting (p. 84 – 85, zie foto bovenaan)

Jason en zijn vrienden op het schip de Argo beleven allerlei avonturen en hier moeten zij door de snelheid waarmee ze roeien er in slagen op tijd tussen de zogenaamde ‘symplegaden’ doorvaren. Een compositie vol actie, zie het gebruik van de penseelstreek om de roeispanen weer te geven, wat een snelheid, het water spat omhoog!

Wie zijn de argonauten? Wie, als Jason, op weg gaat het gulden vlies terug te halen, ontvangt hulp: het inzicht van de scheepsbouwer Argos, de kracht van Heracles, ‘de sterkste man op aarde’, van Orpheus de muziek die toverkracht bezit, van Lynceus zijn scherpe blik, de moed van Theseus, die de Minotaurus verslaat, van de windgoden de goede richting. De mens staat niet alleen op zijn queeste. De argonauten zijn de helpende krachten om het doel, ‘Kolchis’, het land waar de zonnestralen worden bewaard, te bereiken.

De Argo bereikte de smalle zeestraat. Er doorheen varen was moeilijk.
Twee steile rotsen doemden voor de Argo op, twee tegenover elkaar staande kliffen, massief en onbeweeglijk. Het leek onvoorstelbaar dat die gevaarten ook maar één centimeter van hun plaats konden komen.
Vanaf het voordek sprak Jason zijn bemanning toe.
‘Orpheus heb je de duif?’ ‘Ja, die heb ik’.
Orpheus liet de duif los, die uit zijn handen opvloog en tussen de rotsen weg fladderde.
En Jason zag de rotsen op hun grondvesten trillen en langzaam maar zeker verschuiven.
De duif had een kwart van de afstand afgelegd toen de rotsen ineens met verbluffende snelheid naar elkaar toe schoven.
De vogel vloog dapper door. Werd de duif verpletterd, dan wachtte de Argo hetzelfde lot.
Met een daverende klap klapten de rotsen tegen elkaar.
Orpheus pakte zijn lier en hief een lied aan.
De Argonauten tuurden de hemel af, maar de duif was nergens te zien.
Inmiddels begonnen de rotsen weer te wijken…
En dáár, ja dáár vloog de duif! ‘Kijk’, riep Orpheus ‘alleen haar staart is eraf!’ ‘Volg de duif!’ Nu schoot de Argo naar voren.
Elke Argonaut trok om het hardst de riemen door het water.
Maar het was alsof de rotsen steeds sneller bewogen.
Zouden ze geplet worden?
Een kille, zwarte duisternis slokte hen langzaam op… maar opeens stroomde er weer daglicht over hen en het hele schip.
Ze waren erdoorheen!

In een afgestemde samenwerking en juiste coördinatie van alle mogelijkheden die aanwezig zijn, stellen de Argonauten zichzelf en hun roeispanen in één en dezelfde richting op.
Zij volgen de duif, de stem van de ziel, zijn opgenomen in de goddelijke lichtstroom die onophoudelijk stroomt. Met kracht maken zij een enorme vaart, om op tijd door de zich al sluitende, botsende rotsen heen te varen. Zij tonen hoe krachtig de werkzaamheid van een groep kan zijn.

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN WOORD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *