Pinksteren, de toespraak van Petrus en het leven van de eerste gemeente volgens Handelingen der apostelen 2 uit de Bijbel

    En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; […]

De ontwikkeling op de aarde – hoofdstuk 12 uit ‘De wereldbeschouwing der rozenkruisers’ van Max Heindel

BESTEL DE WERELDBESCHOUWING DER ROZEKRUISERS DOWNLOAD DE WERELDBESCHOUWING DER ROZENKRUISERS ALS PDF Volgens oude wijsheid wordt de ontwikkeling van de aarde onderverdeeld in zeven tijdvakken. Momenteel leven we in het vijfde tijdvak: het arische. Dit arische tijdvak is op zijn beurt  onderverdeeld in zeven cultuurperioden. Nu leven we in het germaans-angelsaksische tijdperk. Hierover wordt geschreven door Helena Blavatsky […]

29 Transfiguratie nu! Het lezen van de rota

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 29 Het lezen van de rota 22 juli 2023 https://ia902705.us.archive.org/11/items/29-transfiguratie-nu-week-29-het-lezen-van-de-rota/29%20Transfiguratie%20nu%20week%2029%20Het%20lezen%20van%20de%20rota.mp3   WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK […]

29 Transfiguratie nu! Het lezen van de rota

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 29 Het lezen van de rota 22 juli 2023 https://ia902705.us.archive.org/11/items/29-transfiguratie-nu-week-29-het-lezen-van-de-rota/29%20Transfiguratie%20nu%20week%2029%20Het%20lezen%20van%20de%20rota.mp3   WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK […]

23 Transfiguratie nu! Het rijk van de ziel

https://ia902702.us.archive.org/19/items/23-transfiguratie-nu-week-23-het-rijk-van-de-ziel/23%20transfiguratie%20nu%20week%2023%20Het%20rijk%20van%20de%20ziel.mp3   Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 23 Het rijk van de ziel 10 juni 2023 WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK […]