De fundamentele verontrusting van de mens met een werkzame geestvonk

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia uit de oudheid. De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te […]

De godsvonk, geestvonk, graankorrel, parel, lotus, oeratoom, roos of rozeknop in het hart van de mens

Volgens vele authentieke spirituele tradities bevindt zich in het middelpunt van het menselijke stelsel een onsterfelijk en goddelijk principe dat slaapt, maar dat kan ontwaken en een proces van bewustwording en vernieuwing in gang kan zetten. Dat principe is voor de zintuigen niet waarneembaar, maar het kan wel worden ervaren en wordt aangeduid met

Johannes, geestvonk-atoom en nieuwe bloedskracht in de levensjordaan

  In deze wereld zijn er miljoenen geestvonkatoom-entiteiten. Dwars door deze massa van door het Kosmische Licht aangeraakten loopt een scheidingslijn. Beneden deze scheidingslijn bevinden zich die talloze groepen van zoekers die, hoewel zij een geestvonkatoom bezitten en dientengevolge geen innerlijke rust vinden, zich door onkunde, gebrek aan voldoende voorlichting, opzettelijke misleiding, en eigen aardse […]

01 – ONTWAKEN – Fragmenten ter bezinning – De Roep der Rozenkruisers Broederschap

https://ia601505.us.archive.org/27/items/01-ontwaken-fragmenten-ter-bezinning-de-roep-der-rozenkruisers-broederschap/01%20–%20ONTWAKEN%20–%20Fragmenten%20ter%20bezinning%20–%20De%20Roep%20der%20Rozenkruisers%20Broederschap.MP3   BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING https://ia601408.us.archive.org/14/items/1-bronwel-piano-improvisatie-track-01/1%20Bronwel%20piano%20improvisatie%20Track%2001.mp3   BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL Het ene in ons wezen is het machtige onkenbare, waaruit alles ontstaat, waaruit alles uitbreekt tot laaiende vlammengloed: de goddelijke vonk. Het is dat wat in den beginne was, het is de proloog van alle bouw, het is het wezen van de schepping […]

De universele wijsheid – video 15

rozenkruis.nl De universele wijsheid. In deze video zouden we graag winnen ingaan op het universele pad volgens de universele wijsheid. In de geestesschool van het Gouden Rozenkruis zien we dit universele pad als drie spiralen. Drie spiralen die in het verleden werden aangeduid met drie rozen: de witte

Het grote spirituele ontwaken – video 14

rozenkruis.nl We heten je welkom op deze video, deze video van het Gouden Rozenkruis. Het thema is: het grote spirituele ontwaken. In de laatste maanden hebben velen onder jullie bijzonder relevante vragen gesteld over het leven, over ons bestaan, over de praktijk, en ook ‘Hoe werkt het Gouden Rozenkruis in onszelf, in de gemeenschap en […]

28 – DE LIEFDE GODS – Fragmenten ter bezinning – De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING Zo rijst dan uit de godsvonk en van het altaar des harten een machtige straling opwaarts die als een boom zich wijd in alle richtingen vertakt. Het is de radiatie van de altijd alomtegenwoordige, in ons allen verzonken universele goddelijke liefde. Deze Liefdekracht is tweepolig, scheppend en barend. Zij is de

26 – DE INNERLIJKE CHRISTUS – Fragmenten ter bezinning – Het vrijmakende pad

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING In het middelpunt van de microkosmos, in het hart, bevindt zich het geestvonkatoom of het Christusatoom. Dit atoom behoort tot een andere natuur dan de atomen van de lichaamsgestalte. Het is het atoom waarvan een dichter zegt: “Een goddelijk atoom zou beter zijn dan duizend paradijzen”. Wanneer dit goddelijke atoom in […]

40 – KERNKRACHT – Fragmenten ter bezinning – Het levende woord

https://ia601406.us.archive.org/10/items/40-kernkracht-fragmenten-ter-bezinning-het-levende-woord/40%20–%20KERNKRACHT%20–%20Fragmenten%20ter%20bezinning%20–%20Het%20levende%20woord.MP3   BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL U weet dat het hartheiligdom, het hoofdheiligdom en het heiligdom des levens – dit is de kernkracht van de ontwikkelende ziel – van het allergrootste belang zijn in het leven van de dienaar in de goddelijke wijngaard. Het hart vanwege de aanwezigheid van het hartatoom […]

Verander jezelf, verander de wereld – video 12

rozenkruis.nl Het leven verandert, verandert snel, ongeacht je woont in een grote stad of een klein dorp. Je leven is ingebed in golven van verandering, in je persoonlijke leven, in je professionele leven en in andere aspecten van je leven. Dit is geen individueel verschijnsel, maar een wereldwijd fenomeen. Denk aan de