Dagelijks archief: 2 januari 2021

De toekomst – machtige lichtkrachtinwerkingen en een ontzaglijke reiniging – Catharose de Petri in ‘Brieven’ uit 1986

De heer J. van Rijckenborgh heeft in het boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis een toekomstbeeld geschetst dat vele facetten heeft en daardoor veelzijdig kan worden belicht. Men zou kunnen zeggen dat de mensheid momenteel in een overgangsstadium leeft, waardoor wij ons tot op heden nog Lees verder

27 – NAASTENLIEFDE – Fragmenten ter bezinning – De Chinese Gnosis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

‘Heb God lief boven alles en uw naasten als u zelf’. Beschouw dit niet als een mystiek woord dat zo veelvuldig misbruikt wordt. Als u God gevonden hebt op het pad van gnostieke bewustwording, eerst dan kunt u God werkelijk liefhebben. En als u zo, in waarheid en werkelijkheid, op dit punt aan God gelijk bent geworden, dan Lees verder

35 – DE VURIGE LANS – Fragmenten ter bezinning – Het Gouden Rozenkruis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

De eenheid met de universele zevenvoudige geest wordt alleen bewerkstelligd als de basisvibratie voortvloeit uit het middelpunt van de wezenswerkelijkheid die in Christus is. Wilt u de ene naam die verlossing brengt uitspreken, dan kunt u dat alleen vanuit het binnenste van uw wezen, die in het vuur haar Lees verder

Twaalf maandthema’s van het Gouden Rozenkruis, gebaseerd op boeken(series) van de stichters

Wie zich indivudueel of in een groep(je) intensief wil verdiepen in het gedachtegoed van het Rozenkruis, kan dat doen aan de aan de hand van twaalf maandthema’s die gerelateerd zijn aan de bovenstaande boeken of boekenseries van de stichter(s) van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis: J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri en Zwier Willem Leene. Hieronder volgen bloemrijke en diep symbolische wandkleden uit het boek Draden van licht van Truus Waszink, links naar de betreffende boeken(reeksen) en een bijpassend couplet uit een hymne. Lees verder

26 – DE INNERLIJKE CHRISTUS – Fragmenten ter bezinning – Het vrijmakende pad

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

In het middelpunt van de microkosmos, in het hart, bevindt zich het geestvonkatoom of het Christusatoom. Dit atoom behoort tot een andere natuur dan de atomen van de lichaamsgestalte. Het is het atoom waarvan een dichter zegt: “Een goddelijk atoom zou beter zijn dan duizend paradijzen”.

Wanneer dit goddelijke atoom in het hart tot werkzaamheid komt, gaat er Lees verder

25 – BEWUST ZIJN – Fragmenten ter bezinning – De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

De stem van het gewone ik is een fictie; zij wijst slechts schijnbaar naar een doel, maar voert vervolgens weer van dat doel af. Het ik is uitermate grillig en staat altijd in eenzaamheid. Het zielebewustzijn daarentegen gaat uit van een grote gemeenschap, de gemeenschap Gods genaamd.

Het ontbinden van zielekracht ontsluit tegelijkertijd de kracht van en de binding met de gehele zielemensheid. Als uw ziel enigszins gaat ontwaken, wordt u naar Lees verder

De verbrekende stromen van Aquarius – gedeelte uit hoofdstuk 2 van het boek ‘Brieven’

De tijden versnellen zich. Aangezien deze gang van wereld en mensheid zich veel sneller voltrekt dan de mens had kunnen vermoeden, kan men dergelijke processen wel aanduiden als ‘komende’ en ‘in ontwikkeling’, doch hun vibratie en tempo hangen van vele factoren af, die ver boven onze wereld-status gelegen zijn. Althans wij kunnen dat tempo niet voorzien en vaststellen. De Apocalyps van de nieuwe tijd is aangevangen. De innerlijke zijde van de zon heeft zich Lees verder

24 – TAO, HET GODDELIJKE ENE – Fragmenten ter bezinning – De Chinese Gnosis

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

In de ganse alopenbaring, in heel de scheppingsruimte staat Tao – het Goddelijke Ene – in het midden. In deze onpeilbare ruimte existeren talloze astrale velden, alle zeer van elkaar verschillend. Met betrekking tot heel deze verscheidenheid, begrepen in de eenheid, moet men zeggen: “Tao staat in het midden.” Dat is, op zichzelf beschouwd, heel belangrijk en vertroostend. Maar veel belangrijker is het, te kunnen vaststellen dat Lees verder

Brieven: antwoorden van Catharose de Petri op vragen van leerlingen van het Gouden Rozenkruis

BESTEL BRIEVEN

Velen mochten op vragen over uiteenlopende onderwerpen betreffende leer en leerlingschap van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, van Catharose de Petri persoonlijk antwoord ontvangen. Een keur daarvan is hier gebundeld, als handreiking voor vele anderen bij het gaan op het pad. In 45 hoofdstukken van het boek ‘Brieven’ uit 1986 komen vele aspecten van de dagelijkse praktijk aan de orde. Hieronder volgen het woord vooraf en de inhoudsopgave.  Lees verder