Dagelijks archief: 10 september 2020

De nieuwe mercuriusstaf – de eerste toespraak van de vijfde en laatste Aquarius conferentie

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VAN 48,50 VOOR € 10,–

Het boekje De nieuwe mercuriusstaf bevat alle teksten van de vijfde van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld (€ 10,50) en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, die vanaf september 2020 kan worden aangeschaft voor slechts € 10,- (oorspronkelijk: € 48,50). De lezer wordt aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hieronder volgt de integrale tekst van eerste toespraak door Jan van Rijckenborgh op de vijfde Aquarius-conferentie (Toulouse). Lees verder

De spirituele zelf-revolutie, video van the Golden Rosycross

PUBLIC TALK SERIES ‘THE SPIRITUAL SELF REVOLUTION’

PARTICIPATE IN THE ZOOM MEETING SUNDAY SEPTEMBER 13, 12.00 (AMSTERDAM)

Niet wat je weet is cruciaal, maar wat je doet! Als je een authentieke spirituele weg wilt gaan, dien je een zelfrevolutie te ondernemen die zo radicaal is, zo totaal, dat die alomvattend kan worden genoemd. Daarvoor heb je intelligentie nodig die geboren is uit wijsheid. Die zelfrevolutie zal niet alleen invloed hebben op jezelf, maar ook op alles en iedereen waarvoor en voor wie je verantwoordelijk bent. Er bestaat geen algemeen programma voor die zelfrevolutie; geen vaste formule die kan worden gevolgd en toegepast door iedereen. Het gaat hier in eerste instantie voornamelijk om een innerlijke gebeurtenis. Toch zal het zich naar buiten toe manifesteren in de vorm van een totaal nieuwe levenshouding, afgestemd op het werkelijke doel van het leven.