Maandelijks archief: juni 2018

Leven vanuit de essentie: de veelheid dragen vanuit de eenheid

BESTEL ‘DE STEM VAN HET ROZENHART – WOORDEN UIT DE TEMPEL’

De weg uit de wereld van leed, uit de wereld van fragmenten wordt door de School van het Rozenkruis gewezen. Niet door de veelheid te leren kennen, maar eenvoudiger, door terug te gaan tot de eenheid, tot de ene, tot de essentie van leven. ‘Esse’ is zijn. ‘Essentie’ is kern, het wezenlijke.

Wie ontwaakt, wordt geroepen tot het wezenlijke zijn, om al het gebrokene, om de hokjesgeest, dus zichzelf, te laten voor wat het is en Lees verder