Maandelijks archief: juni 2016

Citaten uit Het boek van Mirdad bij het online-programma Mysteriën van Mirdad

Mirdad 1

1. In vrede leven met het universum 

Het «ik» is een bron, vanwaar alle dingen uitstromen en waarnaar ze alle terugkeren. Zoals de bron is, zo is de stroom. Want «ik» is het scheppende Woord. De schepper brengt alleen zichzelf voort, niets meer, niets minder.

Mirdad 2

 

2. Het volmaakte evenwicht bereiken 

Het «Ik» van God is Gods eeuwige, enige Woord. Als God «Ik» zegt, wordt niets ongezegd gelaten. De mens is een god in windsels. Als de mens «ik» zegt, klieft hij het Woord in tweeën. Inzicht is de Heilige Geest, die het Woord belevendigt en Lees verder

Contemplatieve video van Gerard Olsthoorn met teksten uit het boek van Mirdad

De bovenstaande contemplatieve video van 27 minuten met beelden, geluiden, muziek, teksten en gesproken teksten uit Het boek van Mirdad is ontwikkeld door Gerard Olsthoorn voor het symposion Stemmen van de Stilte dat in 2009 werd gehouden in het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Hieronder volgt een selectie van de teksten.

Opgedragen aan de lezers van ‘Het boek van Mirdad’ geschreven door Mikhail Naimy

VAN  UITERLIJKE  NAAR INNERLIJKE  MENS

de weg van de pelgrim

God is niet menigvuldig, maar één. Veelvoudig en verschillend echter zijn de Lees verder

Auteur André de Boer: Als mensheid verwaarlozen we massaal de ziel

Veel problemen waarmee we te kampen hebben zijn direct of direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemensen: de ziel. Dat schrijft André de Boer in zijn nieuwste boek Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest bezielde mens worden dat verschijnt op 15 september 2016. Dit boek vormt het fundament voor een gratis online-programma en twintig verdiepingskringen die op vijftien plaatsen in Nederland van start gaan. Zeven vragen aan de auteur.

1. Wat is de ziel precies?

De begrippen ziel en bezieling worden in de samenleving veel gebruikt, maar het is o zo moeilijk om de ziel te omschrijven en te begrijpen. Ik vind het belangrijk dat Lees verder