Dagelijks archief: 2 juni 2014

De Heilige Geest en de vurige tongen van het geestvuur in de mens

 

In de dagen rondom Pinksteren worden onze gedachten getrokken naar het vuur van de Heilige Geest. Hoe werkt dat vuur in de mens? De Heilige Geest valt in eerste instantie op de mens door Lees verder

De ontwikkeling het Lectorium Rosicrucianum, gnostieke geestesschool, van 24 augustus 1924 tot nu

 

De waarheid en werkelijkheid zijn niet te vinden in deze natuurorde. Met aardse zintuigen valt de waarheid niet te ontdekken en te doorschouwen of te begrijpen. En toch hebben de waarheid en werkelijkheid, de andere natuurorde, zich door middel van Lees verder

Pinksteren, de toespraak van Petrus en het leven van de eerste gemeente volgens Handelingen der apostelen 2 uit de Bijbel

 

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen Lees verder

Geloofsbelijdenis of credo uit het Evangelie van de Heilige Twaalven

 

En de Geest Gods kwam op de apostelen en de profeten, en zich herinnerende wat de Heer hen onderwezen had, beleden en prezen zij eenstemmig God zeggende:

Wij geloven in één God: de Oneindige, de verborgen Bron, de Eeuwige Vader-Moeder, van wie alle Lees verder